Ondersteuning @ Omnia

Begeleiding vinden wij erg belangrijk. Op Omnia College staat een heel team voor je klaar! #TeamOmnia #Personalcoach #Positiefnaarschool

Op Omnia College krijg je eigen personal coach, een vaste teamleider, die van klas 1 t/m 4 jou blijft ondersteunen en heel fijn team Omnia waar je verder tot bloei kunt komen. Wanneer je extra hulp kunt gebruiken… Bijvoorbeeld als je leerweg ondersteuning hebt (LWOO), als je dyslectisch bent of faalangstig bent voor toetsen. We hebben een team van begeleiders voor je klaar staan om je te helpen.

Je personal coach

Kiezen klinkt stoer, maar is natuurlijk hartstikke lastig. Daarom krijg jij je personal coach die je helpt bij het leren en het maken van keuzes, joúw keuzes! Ook je ouders zien en horen we graag. Je personal coach is er dus ook voor hen. Samen zoeken we naar maatwerk, precies wat jij nodig hebt om lekker naar school te gaan.

Team Omnia

Wij van Team Omnia zijn gek op jongeren en vooral op VMBO’ers. Wij helpen je graag met leren en het organiseren van je werk. Maar ook met opgroeien! We maken allemaal wel eens een foutje. Op ons Omnia mag dat, als je er maar van leert. We denken samen in oplossingen.

Positief naar school

Op Omnia werken we samen vanuit kansen en vertrouwen. Jij en je personal coach weten wat jij nodig hebt voor plezier en succes op je school. Je krijgt ons vertrouwen. We zorgen graag voor jou en voor onderwijs dat bij jou past.

De zorgcoördinator zorgt dat leerlingen goede begeleiding krijgen. Ook ondersteunt de coördinator leraren op het gebied van zorg. Als het nodig is, schakelt de coördinator externe deskundigheid in. Zo heeft de school goede contacten met schoolmaatschappelijk werk, de GGD en het Samenwerkingsverband.

De anti-pest coördinator wordt ingeschakeld bij pestgedrag. Zij houdt gesprekken en voert het anti-pestprotocol uit. Het anti-pestprotocol vind je hier. Naast het anti-pestprotocol, werken we gericht aan een prettig schoolklimaat voor iedereen. Zo hangen overal in de school gedragsafspraken. De gedragsafspraken vind je hier.

De dyslexie/dyscalculie coach helpt leerlingen bij het omgaan met dyslexie of dyscalculie. De leerlingen krijgen een dyslexie/dyscalculiekaart, waarop de leraar kan zien hoe hij kan helpen. Daarnaast krijgen de leerlingen extra hulp bij toetsen, zoals extra tijd of audiovisuele ondersteuning. Ook de ouders kunnen altijd bij de dyslexie/dyscalculie coach terecht.

De decaan verzorgt de beroepskeuzebegeleiding. Ze geeft voorlichting en ondersteuning bij het maken van een keuze voor het vakkenpakket, het profiel en de vervolgopleiding. Ook houd je een eigen portfolio bij om te ontdekken welk beroep bij je past.

De jeugdverpleegkundige houdt regelmatig spreekuur op school. Op het spreekuur kunnen leerlingen hun verhaal kwijt. Bijvoorbeeld over lichamelijke of psychische klachten. Als het nodig is, neemt de jeugdverpleegkundige contact op met de ouders.

De leerlingen geven de school een 9.4 voor veiligheid. Super fijn!

Lead slider Beauty & Care Klas